שלבי אישור תב"ע

תכנון מבנים וחילוק של משאבי אדמות הוא סיפור לא ממש קטן, במדינת ישראל ההחלטה על כל חלוקה כזו עוברת דרך 3 ועדות בהתאמה, כאשר כל אחת מהן יורדת לפרטי פרטים בהתאם לתחום האחריות שלה. תכנון שכזה נקרא לרוב "תב"ע" או במילים אחרות "תכנון בנייה עיר". מושג זה שהפך לשגור בפיהם של ישראלים רבים, והוא גם מהווה חלק משמעותי בכל הקשור לשינוי מבנים ואדמות בישראל, ומכיוון שהוא מכיל בתוכו לא מעט אישורים ועדות והכנות מומלץ להכיר את הדרך עד להשגת אישור זה. חשוב רק לציין כי ייתכנו שינויים בין בקשת הרשויות והאישורים השונים, עם זאת השלבים עד לקבלת אישור תב"ע די זהים.

הליכים לאישור תב"ע

על מנת להכיר ולהבין לעומק את השינויים בתוכנית התב"ע, אותה מבקש היזם או בעל הנכס יש להכיר לא מעט צדדים בה, החל מאופי החיבור לצינורות ועד לצורת הבנייה והאם בנייה זו יכולה לפגוע בדיירים המתגוררים בקרבת הנכס או בישויות אחרות. על כן ישנם כמה שלבים עיקריים בהוצאת אישור תב"ע בישראל.

  • הקמת תוכנית
    שינוי תב"ע גורר מצריך דיוק בתוכניות הבנייה המקוריות, על כן בכדי לבצע שינויים כאלו על המבקש להכין תוכנית שתהינה מופרטת מספיק ותכלול בה משתנים רבים המתייחסים למבנים שבקרבת הנכס ולתכנונים עתידיים.
  • הועדה המקומית
    על מנת להבין את סדר גודל הבנייה, תועבר התוכנית אל הועדה המקומית לבנייה ולאחר עיון של אנשי מקצוע רלוונטים, יקבע האם התוכנית תאושר על ידי הועדה המקומית או שזו תועבר אל הועדה המחוזית. חלק מהחלטות הוועדה יכללו גם האם יש לדחות את הבקשה, להמליץ על שינויים או להפקיד אותה.
  • הועדה המחוזית
    במידה ובקשת ה"תב"ע" תועבר אל הועדה המחוזית, יעשו חישובים סטטוטוריים אשר יהיו רלוונטיים עבור המבקשים.

שלבים סופיים בקבלת אישור תב"ע

במידה ובקשת תב"ע עלתה אל אחת הוועדות ובמידה ואושרה, ישנם כמה שלביים סופיים שאמורים לקדם את ההליך. הראשונה היא הפקדה של התוכנית ופרסומה ברבים, כך תוכל הועדה לקלוט התנגדויות שונות מבעלי הנכסים שבסביבה. במידה ולא הוגשו התנגדויות, תפורסם התוכנית על מנת ליידע את הציבור על שינויי בתוכנית התב"ע המבוקשת.