מהן הסיבות לכישלונם של מיזוגים ורכישות?

באופן מסורתי נותחו בעולם האקדמיה ובעולם העסקי הסברים שונים על ביצועי תאגידים ממוזגים או רכישות חד צדדיות. מחקרים אלו בחנו את יכולות המימון, כמו גם מרכיבים פיננסיים ואסטרטגיים, מרכיבים תרבותיים ונסיבות כלכליות. לדוגמא, יש את מה שמכונה 'קללת הזוכה' שבה אמורה חברת האם לשלם עבור הסיכונים של החברה שנרכשה או "גורמים אנושיים" שעלולים להכשיל גם עסקה בריאה כלכלית: אובדן משרות, חוסר הוודאות, החרדה והטינה הנלווים לתהליך בקרב העובדים בכל הרמות עשויים לפגוע במרכיב כוח האדם עד כדי כך שתפוקת המשרד יכולה לרדת בין 25 ל -50 אחוזים (טטנבאום 1999). התנגשויות אגו אישיות או תפיסות ניהוליות סותרות מובילות המנהלים בכירים להתפטר מחברות נרכשות. מגזין לאסטרטגיה עסקית קובע במאמר שכותרתו 'מיזוגים ורכישות מובילים לסערת ניהול לטווח ארוך'  משנת 2008 שמספר המתפטרים בהנהלה הבכירה יכול להגיע עד כדי 50% בממוצע בתוך שנה. מכאן עולה  כי המיזוג או הרגישה פוגעים אנושות בהמשכיות ההנהגה והמנהלים  כאשר חברות היעד מאבדות 21% ממנהליהן מדי שנה במשך לפחות 10 שנים. מדובר בנתון כפול מהמקביל שלו בחברות אחרות.

יעוץ פיננסי
יעוץ פיננסי

בעיות המתוארות כ"התנגשויות אגו" במסגרת ההנהלה הגבוהה מתרחשות לעתים קרובות יותר כאשר המיזוג הוא "מיזוג בין שווים". מיזוג דנלופ – פירלי בשנת 1964 לדוגמא, שיצר את חברת הצמיגים השנייה בגודלה בעולם הסתיים בפיצול יקר. גם מיזוג של שתי חברות חלשות או פחות טובות אשר גוררות למטה זו את זו עלול להביא לכישלון: דוגמא לכך היא מיזוג יצרני הרכב סטודבייקר ופקארד מ -1955. עד שנת 1964 שניהם חדלו מלהתקיים. סכנה נוספת היא האיום של מנכ"לים שרוצים לבנות אימפריה שרוכשת נכסים ברצון. לעתים קרובות שכרם של המנהלים הבכירים קשור לגודל המיזם הצפוי וזה לצד התגמול של עורכי דין, אנליסטים ותאוות הבצע של בנקאי השקעות גורמים גם הם להטיה לטובת המיזוג או הרכישה גם כשהנתונים אינם תומכים בכך. בחלק מהמקרים חברות מסוימות עשויות לקבל הטבות מס כתוצאה ממיזוג או רכישה, אך מדובר בהטבה משנית שאינה מצדיקה תמיד את המהלך לאורך זמן. סיבה נוספת לכישלון התהליך מוגדרת כ"מינוף יתר" כאשר הרוכש הראשי משלם במזומן עבור חברת הבת המגיעה עם חוב גדול ומורכב מדי לכיסוי בהמשך. הסיבה האחרונה שמוזכרת בספרות היא העובדה שמיזוג או רכישה או אירוע ייחודיי בחייהם של רוב המנהלים הבכירים ולכן אין להם כמעט הזדמנות ללמוד מהניסיון ולשפר את הביצועים. עם זאת, ישנם יוצאים מן הכלל, כמו קונגלומרט השירותים הפיננסיים GE Capital עם למעלה מ -100 רכישות מוצלחות במשך חמש שנים.  אם לסכם תופעה זו אז נראה כי  "… רוכשים סדרתיים בעלי הכישורים למקסם את הצלחת הרכישה מתבססים על צוות יישום מוכשר ומנוסה המאפשר להם לבצע רכישות מוצלחות". (ויראני 2009)
לקריאה נוספת – https://www.laorc.co.il/
וכן – https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000468972